Франчайзинг на ДДД бизнес с Инсекта България

15 най-често задавани въпроси
за франчайза на Инсекта България

Преди да се свържете с нас, моля, запознайте се с въпросите, от които кандидатите за франчайз се интересуват най-често

 1. Каква инвестиция трябва да направя след франчайз таксата?

Никаква. Във франчайз таксата е включено всичко необходимо, за да започнете и да развивате своя бизнес.

 1. Ще ми трябва ли офис?

На първо време - не. Можете да отворите офис само ако мащаба на дейността ви го предполага.

 1. Какъв персонал трябва да имам?

Достатъчно е да имате един изпълнител ДДД като в началото бихте могли дори да изпълнявате поръчките сам.

 1. Какви са разходите за препарати и за изпълнителя на обработките, ако наема такъв?

В началото бихте могли да назначите изпълнителя на обработките на граждански договор срещу процент от стойността на поръчките. Разходите на препарати, като процент от оборота варират силно в зависимост от площта на обработваните обекти и могат та са между 5% и 30%. Самите препарати не са скъпи и около 200 лв. ще са ви достатъчни, за да поддържате необходимите наличности за обработки срещу всички видове вредители.

 1. Откъде ще купувам препарати?

От там откъдето ви е най-изгодно – можете да си изберете: от Инескта, от локален дистрибутор на препарати във вашия град или от вносителите – ние ще ви свържем с тях.

 1. Какво обучение е нужно, за да се извършват ДДД услуги?

Изпълнителят на ДДД обработките трябва да е завършил курс, организиран от някое от управленията на РИОКОЗ в страната. Това обучение е включено в първоначалната такса.

 1. На какви условия трябва да отговаря фирмата ми?

Запознайте се с Наредба №3 на Министерството на здравеопазването – в нея се съдържа цялата уредба на ДДД дейността в страната. Фирмата ви трябва в 14-дневен срок от започване на дейността си уведоми за това Министерството на здравеопазването (МЗ) с писмено уведомление.

 1. Да опитам ли да намеря клиенти преди да стана франчайз партньор на Инсекта?

Можете да попитате ваши приятели и познати, които ползват ДДД услуги: с коя фирма работят, доволни ли са от работата й, колко често ползват ДДД услуги и на каква цена. Не се опитвайте да спечелвате клиенти преди да сте запознати с принципите на ДДД услугите, защото ще изпаднете в ситуация да сте по-некомпетентни от потенциалните си клиенти.

 1. Как ще печеля клиенти?

С авторитета на първата Национална компания за ДДД услуги, която стои зад гърба ви, с компетентните си презантации и най-вече с усилията да активирате всичките си контакти и познанства на местно ниво. Спечелването на големите клиенти не е въпрос просто на реклама, а на активна бизнес комуникация.

 1. Ще трябва ли да работим на обявените от вас цени – те са високи за града ни?

Не – можете да обявите други цени в зависимост от пазара и покупателната способност във вашия район, както и да правите допълнителни отстъпки.

 1. Мога ли да се консултирам с вас какви цени да предложа и как да оформя офертите си?

През цялото време можете да се обаждате със всякакви въпроси за дейността си на франчайз мениджъра и на ДДД ръководителя на Инсекта България.

 1. Имате ли вече клиенти в моя град?

Националната мрежа на Инсекта тепърва се развива и предстои да привлечем клиенти на национално ниво, но преди това трябва да можем да им осигурим обслужването в по-голямата част от областните градове.

 1. Имате ли и други кандидати от моя град?

Най-вероятно да. В Инсекта България ние подбираме внимателно кандидатурите и процесът на одобрение отнема известно време.

 1. Ще има ли други представители в града ми?

Твърдо не! Това ви го гарантира договорът, подписан с Инсекта България. В повечето случаи вие дори ще бъдете единствен представител за цялата област.

 1. Ще бъде ли поставен телефонът ми на вашия сайт?

Разбира се. Заедно с вашия личен имейл с адрес: vashiatgrad@insecta.bg.

За повече информация, моля, свържете се с нас на e-mail: insecta@insecta.bg, като ни изпратите и мобилен телефон за обратна връзка.

За да научите подробности за хлебарките и начините за борба с тях посетете и сайта www.hlebarki.info

Insecta Bulgaria © 2011 | created by Edit Plus